Για εμάς και διάφορα άλλα υλικά που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν

για το δώρο του πάσχα...

για το δώρο μια που όλοι αυτό περιμένουμε για να καλύψουμε κάποιεs υποχρεώσειs μαs...

Αντιστοιχεί στη περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου κάθε έτους.Είναι μισός μισθός για τον μισθωτό και 15 ημερομίσθια για τον ημερομίσθιο. Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν για διάστημα μικρότερο από τις 1/01 έως 30/04, δικαιούνται αναλογία δώρου που είναι το 1/30 του μισθού (για τον μισθωτό) ή 1 ημερομίσθιο (για τον ημερομίσθιο) για κάθε ημερολογιακό 8ήμερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: