Για εμάς και διάφορα άλλα υλικά που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν

'Εληξε η μετενέργεια της συλλογικής σύμβασης των εμποροϋπαλλήλων

αναδημοσιεύουμε τι ισχύει στο νομικό κομμάτι για να ξέρουμε ως εργαζόμενοι τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα από το εργατικό δίκαιο. 

Εληξε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, η μετενέργεια που προβλέπεται από το νόμο για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των εμποροϋπαλλήλων. Τι προβλέπεται...

Δεν μειώνει αυτόματα τους μισθούς. Απαιτείται συναίνεση του υπαλλήλου.
(από εργασιακό σύμβουλο εφημερίδας των συντακτών)

Κατάργηση της μετενέργειας σημαίνει πως στην πράξη ο μισθός κάθε εργαζομένου, νέου ή παλαιού στη δουλειά, με προϋπηρεσία ή άνευ, μπορεί να επαναπροσδιοριστεί από «μηδενική» βάση και με σημείο εκκίνησης τον εκάστοτε κατώτατο μισθό (πλέον 586 € για τους πάνω από 25 ετών και 511 € για τους κάτω από 25) και όχι την τελευταία κλαδική σύμβαση ή την ευνοϊκότερη επιχειρησιακή που έχει υπογραφεί.

Ομως θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Προϋποθέτει τη συναίνεση του εργαζομένου.

Αυτό γιατί με βάση την κείμενη νομοθεσία «οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζομένους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό».

Μετά την πάροδο του τριμήνου όμως, οπότε παύει η προστατευτική ισχύς της συλλογικής σύμβασης εργασίας, όλοι οι υφιστάμενοι όροι που ίσχυαν προηγουμένως εξακολουθούν να ισχύουν, απλώς η συλλογική σύμβαση μετατρέπεται σε ατομική, με αποτέλεσμα να εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου λυθεί ή τροποποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας.

Εδώ όμως εντοπίζεται η μεγάλη διαφορά… Πλέον αφού δεν υπάρχει η προστασία της συλλογικής σύμβασης, αυτή η μεταβληθείσα ατομική σύμβαση εργασίας δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας εργοδότη και εργαζομένου, καθότι οι ατομικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται ελεύθερα μεταξύ των μερών χωρίς να υφίσταται κάποιο προστατευτικό πλαίσιο που να ορίζει κατώτατα όρια (πέραν αυτών του κατώτατου μισθού).

Ωστόσο να επισημανθεί ότι ο εργοδότης μπορεί μεν να ζητήσει, αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιβάλει μονομερώς σε οποιονδήποτε εργαζόμενο τη μείωση των υφιστάμενων αποδοχών του. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.

Ετσι, σύμφωνα με τον Αρειο Πάγο, βλαπτική μεταβολή συνιστά και η μείωση των αποδοχών. Τον μισθό δεν δικαιούται να μειώσει ο εργοδότης μονομερώς, εκτός αν επιφύλαξε στον εαυτό του τέτοιο δικαίωμα με τη σύμβαση. Πρέπει δηλαδή ρητώς να αναγράφεται στη σύμβαση εργασίας αυτή η δυνατότητα του εργοδότη.

Από νομικής πλευράς προκύπτει ότι, σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, ο μισθωτός, εφόσον δεν αποδέχεται τη μεταβολή, δικαιούται είτε να τη θεωρήσει άτακτη καταγγελία της σύμβασης και να αξιώσει τη νόμιμη αποζημίωση είτε, εμμένοντας στη σύμβαση, να απαιτήσει από τον εργοδότη να αποδέχεται την προσφερόμενη εργασία αυτού με τους αρχικούς (πριν από τη μεταβολή) όρους της. Εάν δε η προσφορά αυτή αποκρουστεί, ο εργοδότης περιέρχεται σε υπερημερία ως προς την αποδοχή της εργασίας του μισθωτού, ο οποίος τότε έχει κατά του εργοδότη αξίωση για πραγματική απασχόληση με τους αρχικούς όρους εργασίας και για καταβολή μισθών υπερημερίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: